Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK ZESPOŁU OBIEKTÓW

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne
 • znajomość obsługi komputera, system Windows, pakiet Office
 • wymagany staż pracy 5 lat
 • język angielski lub niemiecki poziom podstawowy mile widziany
Liczba miejsc: 1
 • podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu
 • miejsce wykonywania pracy: MOSiR w Pabianicach
ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie jednozmianowym konserwatora obiektów i urządzeń sportowych.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia zawodowego/średniego-technicznego
 • prawa jazdy kat.B
 • dyscypliny w zachowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • dobrego stanu zdrowia i predyspozycji do wykonywania prac fizycznych głównie na powietrzu
 • dyspozycyjności
 • niekaralności
Główne obowiązki:
 • konserwacja i bieżąca naprawa sprzętów i urządzeń
 • kontrola stanu zieleni i nasadzeń,
 • obsługa maszyn i urządzeń,
 • prace porządkowe,
Wymagane dokumenty tj.:
CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy należy złożyć na adres : biuro@mosir.pabianice.pl, faksem: 42 212 10 54 lub osobiście w Dziale Kadr Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota- Roweckiego 3, pokój nr 65 do dnia 20.04.2020 roku.INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach informuję, że w wyniku konkursu ofert z dnia 28.02.2020 r. na postawienie punktu gastronomicznego na czas oznaczony na terenie MOSiR ul.Bugaj 110 w Pabianicach wybrana została oferta :
FHU Joanna Leśniewicz.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT z dnia 12.02.2020

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH ogłasza konkurs ofert na postawienie punktu gastronomicznego na czas oznaczony na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110

Załączniki:

 1. Skan1
 2. Skan2
 3. Skan3
 4. Skan4
 5. Skan5

UWAGA !!!

Informacja na temat naboru na stanowisko SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 3 informuje, iż w wyniku ogłoszenia o naborze na wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze - specjalisty do spraw administracyjnych, zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 3 na podstawie oceny poziomu spełniania przez kandydatów kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze Komisja Kwalifikacyjna nie wybrała żadnego kandydata do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 • Skan informacji


 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT z dnia 29.01.2020

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH ogłasza konkurs ofert na postawienie punktu gastronomicznego na czas oznaczony na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110

  Załączniki:

  1. Skan1
  2. Skan2
  3. Skan3
  4. Skan4  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.01.2020

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa organizacja projekcji filmów w ramach wydarzenia "Kino letnie na terenie ośrodka Lewityn w Pabianicach."

  Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie wykonawcy
  4. Wzór umowy
  5. Informacja o wyborze oferty

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach w dniu 22.01.2020 roku ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

  Szczegóły


  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.10.2019

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

  Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa z transportem własnym oleju opałowego w ilości minimalnej 18 000 litrów (maksimum 30 000 litrów) w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku do lokalnej kotłowni olejowej zlokalizowanej przy ulicy Grota Roweckiego 3 w Pabianicach – hala tenisowa.

  Szczegóły do pobrania
  Wzór formularza ofertowego
  Wzór umowy do zapytania ofertowego

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie dwuzmianowym konserwatora urządzeń sportowych.

  Miejsce pracy: Pływalnia-Hala Koszykówki
  Od kandydata oczekujemy:

  • wykształcenia zawodowego/średniego-technicznego
  • dyscypliny w zachowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • dobrego stanu zdrowia
  • dyspozycyjności
  Główne obowiązki:
  • konserwacja i bieżąca naprawa sprzętu i urządzeń
  • obsługa maszyn i urządzeń
  • prace porządkowe
  Wymagane dokumenty tj:
  CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy należy złożyć w dziale kadr MOSiR w Pabianicach, ul Grota Roweckiego 3 pokój nr 65 lub drogą elektroniczną biuro@mosir.pabianice.pl do dnia 15.11.2019

  Informacja na temat naboru na stanowisko SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 3 informuje, iż w wyniku ogłoszenia o naborze na w/w wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze - specjalisty do spraw administracyjnych, zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 3 na podstawie oceny poziomu spełniania przez kandydatów kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze Komisja Kwalifikacyjna nie wybrała żadnego kandydata do zatrudnienia na w/w stanowisku.

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach w dniu 29.08.2019 roku ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

  Szczegóły

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach w dniu 27.05.2019 roku ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe: kierunek prawo, administracja;
  • znajomość języka obcego;
  • znajomość obsługi komputera, system Windows, pakiet Office
  Liczba miejsc: 1
  • podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu
  • miejsce wykonywania pracy: siedziba MOSiR w Pabianicach ul. gen. St. „Grota” Roweckiego 3

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH

  OGŁOSZENIE - Praca

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie jednozmianowym: konserwatora obiektów i urządzeń sportowych.

  Miejsce pracy: ośrodek "Lewityn" ul. Bugaj 110 Pabianice

  Od kandydata oczekujemy:

  • wykształcenia zawodowego \ średniego-technicznego
  • prawa jazdy kat.B
  • dyscypliny w zachowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • dobrego stanu zdrowia i predyspozycji do wykonywania prac fizycznych głównie na powietrzu
  • dyspozycyjności
  • niekaralności

  Główne obowiązki:

  • konserwacja i bieżąca naprawa sprzętów i urządzeń,
  • kontrola stanu zieleni i nasadzeń,
  • obsługa maszyn i urządzeń,
  • prace porządkowe.

  Wymagane dokumenty tj.: CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy należy złożyć w Dziale Kadr Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota- Roweckiego 3 ,pokój nr 65 do dnia 19.06.2019 roku.

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach w dniu 24.04.2019 roku ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIK ZESPOŁU OBIEKTÓW WŁÓKNIARZ I LEWITYN

  Ogłoszenie o konkursie na kierownicze stanowisko urzędnicze

  Protokołu komisji konkursowej na stanowisko kierownik zespołu obiektów

  OGŁOSZENIE - Praca

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie jednozmianowym - ratowników wodnych w okresie wakacyjnym 2019 na kąpielisko.

  Miejsce pracy: ośrodek LEWITYN Pabianice ul. Bugaj 110.

  Od kandydata wymagane jest posiadanie:

  • stopnia ratownika wodnego
  • kursu pomocy przedmedycznej
  • innych uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym
  • przynależność do podmiotu uprawnionego do prowadzenia ratownictwa wodnego

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert wraz z kopiami wyżej wymienionych dokumentów w sekretariacie MOSiR ul. Grota Roweckiego 3 Pabianice lub mailowo: j.blazejewicz@mosir.pabianice.pl do dnia 15.06.2019 r.  Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki gruntu pod organizację i prowadzenie parku linowego na obiekcie Lewityn w Pabianicach ul. Bugaj 110. - 20.03.2019

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka portu i Rekreacji ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki gruntu pod organizację i prowadzenie parku linowego na obiekcie Lewityn w Pabianicach ul. Bugaj 110.

  Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Wzór umowy
  3. Załącznik graficzny
  4. Protokół Komisji Przetargowej  OGŁOSZENIE o przetargu - 05.02.2019 r.

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zaprasza do składania ofert w związku z rozpoczęciem II postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” na terenie ośrodka „Lewityn”- w systemie zaprojektuj i wybuduj

  Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki 1-5
  4. Załączniki 6 – projekt umowy
  5. PUMPTRACK- program funkcjonalno-użytkowy
  6. Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  OGŁOSZENIE - Praca

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie dwuzmianowym - ratowników wodnych:

  • miejsce pracy: pływalnia kryta MOSiR.
  Od kandydata wymagane jest posiadanie:
  • stopnia ratownika wodnego
  • kursu w zakresie kwalikowanej pierwszej pomocy
  • innych uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym
  • przynależność do podmiotu uprawnionego do prowadzenia ratownictwa wodnego
  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert wraz z kopiami wyżej wymienionych dokumentów w sekretariacie MOSiR do dnia 15.02.2019 r.  OGŁOSZENIE o przetargu - 17.01.2019 r.

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zaprasza do składania ofert w związku z rozpoczęciem postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” na terenie ośrodka „Lewityn”- w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

  Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki 1-5
  4. Załączniki 6 – projekt umowy
  5. PUMPTRACK- program funkcjonalno-użytkowy
  6. Odpowiedż na pytanie nr 1
  7. Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu
  8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  OGŁOSZENIE - konserwator sprzętu sportowego - 09.11.2018 r.

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie jednozmianowym: konserwatora sprzętu sportowego.

  Miejsce pracy: ośrodek "Lewityn" ul. Bugaj 110

  Od kandydata oczekujemy:

  • wykształcenia zawodowego \ średniego-technicznego
  • prawa jazdy kat.B
  • dyscypliny w zachowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • dobrego stanu zdrowia i predyspozycji do wykonywania prac fizycznych
  • dyspozycyjności
  • niekaralności

  Wymagane dokumenty tj. : CV i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy należy złożyć w Dziale Kadr Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota- Roweckiego 3 ,pokój nr 65.  OGŁOSZENIE - 05.09.2018

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, w związku z rozpoczęciem procedury zamówienia pn. "Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów na terenie Ośrodka MOSiR w Pabianicach" zamieszcza zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.


  Załączniki do zamówienia:
  1. Treść zapytania ofertowego

  2. Formularz oferty

  3. Wzór umowy

  INFORMACJA Z DNIA 13.09.2018 -WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  OGŁOSZENIE - 12.06.2018

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do składania ofert "Budowa mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi na terenie ośrodka MOSiR w Pabianicach"


  Załączniki do zamówienia:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Program funkcjonalno-użytkowy
  4. Załącznik nr 1-5
  5. Załącznik nr 6 - wzór umowy
  Cała dokumentacja do pobrania

  Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  OGŁOSZENIE - 05.06.2018

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu pn. "Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach".

  Zapytanie ofertowe do pobrania
  Załącznik do pobrania
  Umowa wzór do pobrania
  Wizualizacja do pobrania  Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  OGŁOSZENIE - 05.06.2018

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, w związku z rozpoczęciem procedury zamówienia automatycznego trenażera do rzutów koszykówki zamieszcza zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

  Zapytanie ofertowe automatyczny trenażer- koszykówka do pobrania
  Formularz ofertowy do składania ofert - trenażer do pobrania

  Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  OGŁOSZENIE - 25.04.2018

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy
  w systemie jednozmianowym - ratowników wodnych w okresie wakacyjnym 2018
  - miejsce pracy: ośrodek LEWITYN Pabianice

  Od kandydata wymagane jest posiadanie:
  - stopnia ratownika wodnego,
  - kursu pomocy przedmedycznej,
  - innych uprawnieñ przydatnych w ratownictwie wodnym,
  - przynależność do podmiotu uprawnionego do prowadzenia ratownictwa wodnego.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert wraz z kopiami wyżej wymienionych dokumentów w sekretariacie MOSiR do dnia 15.06.2018 r.


  OGŁOSZENIE - 25.04.2018

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy
  w systemie jednozmianowym - pracownika do obsługi wypożyczalni sprzętu wodno-rekreacyjnego
  - miejsce pracy: ośrodek LEWITYN Pabianice

  Od kandydata wymagane jest posiadanie:
  - dobra komunikatywność,
  - miele widziane uprawnienia ratownika wodnego,
  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert wraz z kopiami wyżej wymienionych dokumentów w sekretariacie MOSiR do dnia 15.06.2018 r.


  OGŁOSZENIE - 12.03.2018

  REMONT, PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO WRAZ
  Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I MONITORINGU
  NA TERENIE MOSIR W PABIANICACH
  W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ (OPTYMALIZUJ) I WYBUDUJ"

  Poniżej zamieszony został wykaz dokumentów, które pobrać można klikając linki: zestaw dokumentów do pobrania oraz dokumentacja techniczna do zamówienia.
  Wykaz dokumentów:
  a) ogłoszenie o zamówieniu,
  b) program funkcjonalno-użytkowy,
  c) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  e) załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
  f) załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków,
  g) załącznik nr 3 - Wzór informacji o grupie kapitałowej,
  h) załącznik nr 4 - Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy,
  i) załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób,
  j) załącznik nr 6 - Wzór zakresu podwykonawstwa,
  k) załącznik nr 7 - Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego,
  l) załącznik nr 8 - Wzór formularza ofertowego,
  m) załącznik nr 9 - Wzór umowy,
  n) dokumentacja techniczna do zamówienia dotycząca I i II etapu budowy

  Zestaw dokumentów do pobrania
  Dokumentacja techniczna do zamówienia do pobrania

  Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania
  ------------------------------------------------------  OGŁOSZENIE - 02.03.2018

  Zarządzanie projektem pn. "Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach"

  Wykaz dokumentów:
  a) ogłoszenie o zamówieniu,
  b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  c) załącznik nr 1 - OPZ,
  d) załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału,
  e) załącznik nr 3 - Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
  f) załącznik nr 4 - Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy,
  g) załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
  h) załącznik nr 6 - Wzór wykazu - zakres podwykonawstwa,
  i) załącznik nr 7 - Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego,
  j) załącznik nr 8 - Wzór formularza ofertowego,
  k) załącznik nr 9 - Wzór umowy,
  l) wniosek o dofinansowanie,
  m) umowa o dofinansowanie,
  n) program funkcjonalno - użytkowy,
  o) studium wykonalności.

  Zestaw dokumentów do pobrania
  Pismo z dnia 07.03.2018 roku - wyjaśnienie zapisów SIWZ


  Zestawienie otrzymanych ofert - 15.03.2018
  Ogłoszenie o wyniku postępowania" - 28.03.2018
  ------------------------------------------------------  OGŁOSZENIE - 19.01.2018

  Formularz opiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Pabianice na rok 2018

  Zestawienie dokumentów:

  Formularz opiniowania
  Mapa
  Ogłoszenie
  ------------------------------------------------------

  OGŁOSZENIE - 01.12.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu elektronicznego systemu obsługi klienta pływalni MOSiR w Pabianicach

  Zestawienie dokumentów:
  zapytanie ofertowe
  zasady ofertowe
  formularz
  ------------------------------------------------------

  Wybór oferty - 07.12.2017

  ------------------------------------------------------


  OGŁOSZENIE - 22.11.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu elektronicznego systemu obsługi klienta pływalni MOSiR w Pabianicach

  Zestawienie dokumentów:
  zapytanie ofertowe
  formularz  Unieważnienie postępowania.

  OGŁOSZENIE - 21.11.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostarczenia i wymiany złoża filtracyjnego w filtrach ciśnieniowych Caligana na pływalni MOSiR w Pabianicach

  Zestawienie dokumentów:
  zapytanie ofertowe
  formularz


  Informacja o wyporze oferty.
  >


  OGŁOSZENIE - 24.08.2017

  PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I MONITORINGU NA TERENIE MOSIR W PABIANICACH

  Zestawienie dokumentów:
  a) ogłoszenie o zamówieniu,
  b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  d) kosztorysy nakładcze,
  e) dokumentacja techniczna - drogowa,
  f) dokumentacja techniczna - elektryczna,
  g) załącznik nr 4 do siwz.


  dokumenty do pobrania część 1
  dokumenty do podrania część 2
  Pismo z dnia 31.08.2017 roku - wyjaśnienie zapisów siwz

  ------------- INFORMACJE POWZIęTE W WYNIKU OTWARCIA OFERT - 11.09.2017 --------------
  ------------- OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTęPOWANIA - 09.10.2017 --------------


  OGŁOSZENIE - 13.07.2017

  PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I MONITORINGU NA TERENIE MOSIR W PABIANICACH

  Zestawienie dokumentów:
  a) ogłoszenie o zamówieniu,
  b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  d) kosztorysy nakładcze,
  e) dokumentacja techniczna - drogowa,
  f) dokumentacja techniczna - elektryczna,
  g) załącznik nr 4 do siwz.


  dokumenty do pobrania część 1
  dokumenty do podrania część 2

  ------------- INFORMACJE POWZIęTE W WYNIKU OTWARCIA OFERT - 27.07.2017 --------------


  ------------- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 21.08.2017 --------------


  OGŁOSZENIE - 29.05.2017

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy
  w systemie dwuzmianowym- ratownika wodnego
  - miejsce pracy: pływalnia kryta MOSiR.

  Od kandydata wymagane jest posiadanie:
  - stopnia ratownika wodnego,
  - kursu pomocy przedmedycznej,
  - innych uprawnieñ przydatnych w ratownictwie wodnym,
  - przynależność do podmiotu uprawnionego do prowadzenia ratownictwa wodnego.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert wraz z kopiami wyżej wymienionych dokumentów w sekretariacie MOSiR do dnia 15.06.2017 r.


  OGŁOSZENIE - 29.05.2017

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego- restauracji w budynku
  Hali Tenisowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota - Roweckiego 3
  z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną


  Dokumentacja do pobrania:
  a) ogłoszenie
  b) umowa wzór  ------------- Protokół z przetargu na najem. - 13.06.2017 --------------


  OGŁOSZENIE - 19.05.2017

  PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I MONITORINGU NA TERENIE MOSIR W PABIANICACH

  Dokumentacja do pobrania:
  a) ogłoszenie o zamówieniu,
  b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru,
  d) dokumentacja techniczna - część I,
  e) dokumentacja techniczna - cześć II,
  f) kosztorys nakładczy,
  g) załącznik nr 4 do siwz  ------------- INFORMACJE POWZIęTE W WYNIKU OTWARCIA OFERT - 02.06.2017 --------------
  ------------- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 20.06.2017 --------------


  OGŁOSZENIE - 17.05.2017

  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ
  BIE¯NI LEKKOATLETYCZNEJ ORAZ ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCEJ
  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA OBIEKCIE MOSIR W PABIANICACH


  Wykaz dokumentacji:
  a) ogłoszenie o zamówieniu,
  b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  c) załącznik nr 1 do siwz,
  d) szkic poglądowy,
  e) załącznik nr 2 do siwz.  ------------- INFORMACJE POWZIęTE W WYNIKU OTWARCIA OFERT - 31.05.2017 --------------
  ------------- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 03.07.2017 --------------


  OGŁOSZENIE - Praca w księgowości

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zatrudni osobę do pracy w księgowości.
  Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
  Termin składania aplikacji: do 28.04.2017.

  - Oferta, plik do pobrania  OGŁOSZENIE - Konserwator sprzętu sportowego


  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie dwuzmianowym: konserwatora sprzętu sportowego - miejsce pracy: pływalnia - hala koszykówki MOSiR.

  Od kandydata wymagane jest minimum wykształcenie średnie - techniczne, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe. Preferowane jest posiadanie aktualnego zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP Grupa E do 1 kV w zakresie obsługi i konserwacji urządzeñ i instalacji elektrycznych oraz urządzeñ oświetleniowych, znajomość przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych, eksploatacji technicznej urządzeñ elektrycznych. Niezbędna umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office. Wymagane dokumenty tj. CV i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy należy złożyć w Dziale Kadr Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach ul.Grota-Roweckiego 3 pokój nr 65 do dnia 28 kwietnia 2017 r.

  - Zakres obowiązków plik do pobrania  OGŁOSZENIE - SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH


  SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

  Wymagania:
  - wykształcenie wyższe: kierunek prawo, administracja, zarządzanie nieruchomościami;
  - język angielski, niemiecki;
  - znajomość obsługi komputera, system Windows, pakiet Office

  Liczba miejsc: 1
  - podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu
  - miejsce wykonywania pracy: siedziba MOSiR w Pabianicach ul. gen. St. "Grota" Roweckiego 3

  - pełna treśc ogłoszenia do pobrania
  - kwestionariusz osobowy do pobrania

  Informacja o wyniku naboru.

  - Informacja do pobrania


  OGŁOSZENIE

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zatrudni osobę na stanowisko pokojowej w Hotelu Włókniarz**
  Od kandydatów oczekujemy:
  - doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane)
  - dyscypliny w zachowaniu czystości i higieny pracy
  - dobrego stanu zdrowia i predyspozycji do wykonywania prac fizycznych
  - bardzo dobrej organizacji pracy własnej
  - dokładności i sumienności
  - wysokiej kultury osobistej
  - dyspozycyjności
  - niekaralności i aktualnej książeczki sanitarnej

  Oferujemy:
  - zatrudnienie na umowę o pracę
  - pracę w profesjonalnym i zgranym zespole

  Osoba do kontaktu : Agata Barden tel kom 509-180-801 barden@mosir.pabianice.pl


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH
  Ogłasza Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie robót budowlanych remontowych w pomieszczeniach szatni i sanitariatów zawodników oraz w ogólnodostępnych toaletach w budynku Hali Koszykówki MOSiR w Pabianicach

  Numer ogłoszenia: 174055 - 2016; data zamieszczenia: 04.08.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 152863 - 2016 data 25.07.2016 r.
  1) - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie
  2) - modyfikacja treści Modyfikacja treści

  ZAŁĄCZNIK:
  a) ogłoszenie o zamówieniu
  b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  c) dokumentacja projektowa
  d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  e) przedmiar.


  Ogłoszenie wyniku postępowania z dnia 23.08.2016
  a) Ogłoszenie wyniku

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH

  działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/316/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice ich zbywania, zamiany i darowizny, zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych, oddawania nieruchomości w trwały zarząd, obciążania prawami rzeczowymi ograniczonymi, użyczenia, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego z 2004 r. Nr 301, poz. 2502; zmiany: Dz. Urząd. Województwa Łódzkiego z 2008 r. Nr 44, poz. 521; Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 326, poz. 2714) oraz Uchwały Nr 17/97/II Zarządu Miasta Pabianic z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 180/96/II Zarządu Miasta Pabianic z dnia 25 listopada 1996 r. w sprawie stawek czynszowych za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych.
  ogłasza
  przetarg pisemny nieograniczony
  na najem na czas nieoznaczony
  pomieszczeñ w budynku Hali Koszykówki
  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota - Roweckiego 3
  z przeznaczeniem na siłownię

  Przedmiotem najmu są dwa pomieszczenia o powierzchni użytkowej 73,50 m2 wraz z przyległym zapleczem socjalnym o powierzchni 17,80 m 2 znajdujące się w budynku Hali Koszykówki położonej w Pabianicach przy ul.Grota -Roweckiego 3, z przeznaczeniem na siłownię.

  Najemca winien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać niezbędne zezwolenia i decyzje wymagane na podstawie określonych przepisów prawa dla danego rodzaju prowadzonej działalności w pomieszczeniu będącym przedmiotem najmu, jak również we własnym zakresie i na własny koszt wykonać stosowne prace wynikające z uzyskanych zezwoleñ i decyzji.

  Warunki najmu określa umowa, która stanowi integralną część postępowania przetargowego.

  Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi
  1.370,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt )
  plus obowiązujący podatek VAT


  Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosić będzie koszty :

  1. Poboru zimnej wody
  2. Poboru ciepłej wody
  3. Odprowadzania ścieków
  4. Poboru energii elektrycznej

  Pisemne oferty należy złożyć w zaklejonych kopertach uniemożliwiających identyfikację oferenta, z napisem "Przetarg - Pomieszczenia Hala Koszykówki " w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pabianice ul. "Grota" Roweckiego 3, I piętro, pokój nr 65, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2016 r. do godz. 12.00.

  Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzję w sprawie nadania numer NIP, wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. Zgodę właściwych organów oferenta na wynajem pomieszczenia objętego przetargiem, jeżeli oferentem jest osoba prawna.
  3. Datę sporządzenia oferty.
  4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeñ.
  5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się projektem umowy najmu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeñ.
  6. Oferowaną miesięczną stawkę czynszu najmu netto wyższą od stawki wywoławczej, do której zostanie doliczony podatek VAT.
  7. Sposób wykorzystania pomieszczenia będących przedmiotem przetargu.
  8. Oferta winna być podpisana przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

  Otwarcie pisemnych ofert, w ramach części jawnej przetargu, odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r., o godz. 14.00 w sali konferencyjnej, I piętro budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pabianice, ul. "Grota" Roweckiego 3.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach zawiadomi osobę ustaloną jako najemca pomieszczenia w terminie 3 od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, przy czym umowa najmu zostanie podpisana nie pó¼niej niż w 7 dniu od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Jeżeli najemca pomieszczenia wyłoniony w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie podpisze umowy najmu w wyznaczonym terminie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach może odstąpić od zawarcia umowy najmu.

  Projekt umowy i informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Pabianice ul. Grota- Roweckiego 3, I piętro, pokój nr 65, tel. 042 212 10 57

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach ma prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

  Istnieje możliwość zakupu wyposażenia siłowni.  ZAŁĄCZNIK: WZÓR UMOWY

  PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ: WYBRANIE OFERTY 12-05-2016r.  OGŁOSZENIE - BUSINKA

  Zatrudnimy na sezon letni (lipiec-sierpieñ 2016r.) na obiekcie BUSINKA Pabianice, ul. Bugaj 110 - ratowników wodnych posiadających:

  - Kurs pomocy przedmedycznej
  - Stopieñ ratownika wodnego
  - Inne uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym
  - Przynależność do podmiotu uprawnionego do prowadzenia ratownictwa wodnego.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert wraz z kopiami wyżej wymienionych dokumentów w sekretariacie MOSiR.

  04.12.2015

  PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ
  Z DNIA 04 grudnia 2015 r.

  Komisja w dniu 04.12.2015 r. o godzinie 11.00 w składzie :
  1. Jerzy Janio
  2. Grażyna Zamolska
  3. Tomasz Kloze

  dokonała przeglądu ofert dotyczących dostawy oleju do kotłowni olejowej. Wpłynęły 4 oferty

  Oferta nr 1
  Batorski i Wspólnicy Spółka Jawna
  Jozefin 40, 97-225 Ujazd
  współczynnik - 0,9405

  Oferta nr 2
  PETROJET
  Kieszek 52, 26-670 Pionki
  współczynnik - 0,9567

  Oferta nr 3
  MKAJ Skorupa Sp. z o.o.
  ul.Rojna 6 lok. 52, 91-127 Łód¼
  współczynnik - 0,9383

  Oferta nr 4
  Firma Handlowo- Usługowa "Kwiatkowski"
  ul.Podleśna 20, 95-035 Ozorków
  współczynnik - 0,9508

  Komisja stwierdza, że wszystkie oferty spełniają wymogi formalne .
  Nie wpłynęła żadna oferta po terminie.
  Komisja po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 3
  MKAJ Skorupa Sp. z o.o. ul.Rojna 6 lok. 52, 91-127 Łód¼  24.11.2015

  PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ
  Z DNIA 24 listopada 2015 r.

  KOMISJA PRZETARGOWA powołana na podstawie decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 16.11.2015 r. w następującym składzie :
  Przewodniczący - Tomasz Kloze
  Sekretarz - Grażyna Zamolska
  Członkowie - Jerzy Janio

  zebrała się w dniu 24.11.2015 r. o godz. 11.00 w celu dokonania oceny i otwarcia ofert w pisemnym przetargu nieograniczonym na najem na czas nieoznaczony gruntu i pomieszczeñ garażowo - magazynowych położonych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. "Grota" Roweckiego 3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo - usługowej.

  Komisja Przetargowa stwierdza, iż w terminie składania ofert podanym w ogłoszeniu o przetargu tj . do dnia 19 listopada 2015 r. nie wpłynęła żadna oferta.

  Komisja przetargowa stwierdza, iż w przedmiotowym przetargu nie wpłynęły żadne oferty złożone po terminie składania ofert podanym w ogłoszeniu o przetargu.


  19.11.2015

  KONKURS OFERT
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ogłasza konkurs ofert na dostawę oleju opałowego w ilości minimalnej 18 000 litrów , maksimum 30 000 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. do kotłowni olejowej zlokalizowanej przy ul.Grota-Roweckiego 3 w Pabianicach (Hala Tenisowa)
  Termin składania ofert do dnia 04.12.2015 r. godz. 10.00
  otwarcie ofert tego samego dnia tj . 04.12.2015r. godz. 11.00

  Oferta winna zawierać :


  1.Cenę brutto za dostawę oleju opałowego w ilości maksymalnej 30 000 litrów przy cenie brutto za 1 000 l oleju opałowego na dzieñ 19.11.2015r. wynoszącej 2501,82 zł.
  1a. Cena hurtowa 1000 l oleju grzewczego Ekoterm Plus publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN S.A na dzieñ 19 11.2015 r. wynosi 2.034 zł./ m 3 co oznacza, że cena brutto 1 000 l oleju opałowego wg PKN ORLEN S.A. Wynosi 2501,82 zł.
  2b.Stosunek oferowanej przez Pañstwa ceny brutto 1 000 l oleju opałowego na dzieñ 19.11.2015 r. do ceny brutto 1 000 l oleju napędowego grzewczego EKOTERM Plus wg PKN ORLEN na dzieñ 19.11.2015 r. wynosi .....................

  Oferowana przez Wykonawcę cena brutto 1 000 l oleju opałowego
  Cena brutto 1 000 l oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus wg PKN ORLEN S.A. na dzieñ 19 11.2015 r.
  = ------------- =
  2501,82

  Uwaga ! Obliczany powyżej współczynnik należy podać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku
  2Sposób zapłaty
  3Termin dostaw od momentu powiadomienia - nie dłuższy niż 48 godzin

  Dokumenty firmy, które należy przedstawić w ofercie :
  1.Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym ofertą . Koncesja na obrót paliwami ciekłymi powinna być ważna w okresie obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy .
  2. Wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania oferty.
  3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności , wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
  4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeñ Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
  5. W przypadku spółek cywilnych należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeñ Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zarówno na spółkę jak i na każdego ze wspólników .
  6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .

  Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania jeżeli :
  - oferta co do treści spełnia wymagania określone w konkursie ofert;
  - oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie ;
  - przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający będzie kierował się wyłącznie ceną brutto za 1 000 litrów oleju opałowego podaną przez Wykonawcę w ofercie :

  cena - 100 %

  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Częścią integralną oferty jest umowa przedstawiona przez Zamawiającego w załączniku Nr 1 do konkursu ofert, zaakceptowana przez Wykonawcę .


  ZAŁĄCZNIK: WZÓR UMOWY

  09.09.2015

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH
  działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Pabianic


  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony gruntu i pomieszczeñ garażowo - magazynowych położonych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. "Grota" Roweckiego 3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo - usługowej

  Przedmiotem najmu jest grunt bez prawa do trwałej zabudowy o powierzchni całkowitej 1.258 m2, położony na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Roweckiego 3 (wjazd od ul. Kiliñskiego - na wprost cmentarza komunalnego), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej na czas nieoznaczony. Na gruncie będącym przedmiotem najmu znajdują się dwa blaszane pomieszczenia garażowo - magazynowe o powierzchni 12,5 m2 każdy oraz garaż ( z kanałem) murowany o powierzchni 66 m 2 .

  Najemca winien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać niezbędne zezwolenia i decyzje wymagane na podstawie określonych przepisów prawa dla danego rodzaju prowadzonej działalności na przedmiocie najmu, jak również we własnym zakresie i na własny koszt wykonać stosowne prace wynikające z uzyskanych zezwoleñ i decyzji.

  Warunki najmu określa umowa, która stanowi integralną część postępowania przetargowego.

  Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu najmu wynosi 10 zł. / 1 m 2 netto. Czynsz najmu ustalony w przetargu będzie powiększony o podatek VAT w wysokości 23%

  Niezależnie od czynszu najmu, Najemca ponosić będzie koszty:
  - zużytej energii elektrycznej według wskazañ licznika,
  - pobranej zimnej wody według wskazañ wodomierza zainstalowanego w wynajmowanym
  pomieszczeniu,
  - wywozu nieczystości stałych.

  Pisemne oferty należy złożyć w zaklejonych kopertach uniemożliwiającej identyfikację oferenta , z napisem "Przetarg - Najem Gruntu" w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pabianice ul. "Grota" Roweckiego 3, I piętro, pokój nr 65, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2015 r. (czwartek) do godz. 15.00
  Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzję w sprawie nadania numer NIP, wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. Zgodę właściwych organów oferenta na wynajem gruntu objętego przetargiem, jeżeli oferentem jest osoba prawna.
  3. Datę sporządzenia oferty.
  4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeñ.
  5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się projektem umowy najmu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeñ.
  6. Oferowaną miesięczną stawkę czynszu najmu netto wyższą od stawki wywoławczej, do której zostanie doliczony podatek VAT.
  7. Sposób wykorzystania gruntu będących przedmiotem przetargu.
  8. Oferta winna być podpisana przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

  Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej, I piętro budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pabianice, ul. "Grota" Roweckiego 3.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach zawiadomi osobę ustaloną jako najemca gruntu w nieprzekraczalnym terminie 3 od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, przy czym umowa najmu zostanie podpisana nie pó¼niej niż w 7 dniu od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli najemca gruntu wyłoniony w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie podpisze umowy najmu w wyznaczonym terminie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach może odstąpić od zawarcia umowy najmu.

  Projekt umowy i informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Pabianice ul. "Grota" Roweckiego 3, I piętro, pokój nr 65, tel. 042 212 10 57

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach ma prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.  07.08.2015

  Protokół z wyboru ofert

  W dniu 07.08.2015 r. o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej dotyczącego wybrania oferty na budowę płotu od strony ul.Kiliñskiego .

  Wpłynęły 4 oferty :

  Oferta nr 1 Rafał Górski - Zawiercie ul.Kamienna 29 a "RAF GROUP"


  Oferta nr 2 ASM Bramy, Ogrodzenia Artur Frydulski - Ząbki ul.Wyzwolenia 9


  Oferta nr 3 AUTORAD Małgorzata Bystrzycka - Ujazd Pl. Wolności 21


  Oferta nr 4 "KONSPIRT" Mieczysław Majewski - Wodzierady ul.Dobków 1


  Komisja po przeanalizowaniu wszystkich ofert wybrała ofertę nr 1 firmy "RAF GROUP" Rafał Górski, Zawiercie ul.Kamienna 29 a.

  20.07.2015

  KONKURS OFERT

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ogłasza pisemny konkurs ofert na budowę ogrodzenia w systemie panelowym
  - długość płotu - 193 m
  - wysokość płotu (panel plus podmurówka z gotowych elementów - betonowa, gładka , mocowana łącznikami) ok. 190 cm
  - 1) panel 3D - grubość drutu 5 mm, kolor zielony
  - 2) panel 2D - grubość drutu 5 mm, kolor zielony "poz: 1)i 2) ---- Uwaga zmiana wspisu 22.07.2015 - 13:00:00"


  Zakres prac

  Wariant I
  • p.1 Rozbiórka istniejącego płotu murowano - segmentowego do poziomu fundamentów, wywózka gruzu, wyrównanie terenu, usunięcie pni. Przęsła metalowe pozostają w dyspozycji MOSiR.
  • p.2 Budowa płotu panelowego
  • Prosimy o podanie ceny oddzielnie na p.1 i p.2


  Wariant II
  • Budowa płotu panelowego (istniejący płot rozebrany do poziomu fundamentów, teren uporządkowany, wyrównany) .

  INFORMACJE
  • Termin składania ofert do 06.08.2015 r. - do godz. 15.00
  • Termin realizacji: do koñca września 2015 roku.
  • Informacje dodatkowe pod nr tel. 509 180 804 - do 24.07.2015 r., po tym terminie informacje pod nr tel. 509 180 803
  • MOSiR zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny .

  03.03.2015

  KONKURS OFERT

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ogłasza konkurs ofert na dokoñczenie rozbiórki hali sportowej usytuowanej w Pabianicach przy ul.Grota -Roweckiego 3.

  Prosimy o podanie oferty w dwóch wariantach

  Wariant I
  • Zabezpieczenie terenu rozbiórki
  • Zabezpieczenie wyrobów budowlanych zawierających azbest
  • Wywiezienie i utylizacja wyrobów budowlanych , o których mowa w pkt. 2
  • Wywiezienie pozostałych materiałów rozbiórkowych ( gruz, papa, elementy betonowe) z zachowaniem obowiązujących przepisów
  • Zniwelowanie i uporządkowanie terenu do poziomu posadzki


  Wariant II
  Wariant I poszerzony o:
  • Skucie posadzki i warstwy podposadzkowej 30 cm poniżej poziomu terenu wraz z fundamentami
  • Wywiezienie gruzu powstałego ze skucia posadzki
  • Nawiezienie ziemi i posianie trawy

  • Termin składania ofert do 12.03.2015 r. godz. 12.00
  • Termin realizacji prac zawartych w punktach 1,2,3 - wariantu I - 10 dni od podpisania umowy. Termin wykonania pozostałych prac - do uzgodnienia
  • Oględziny terenu po uzgodnieniu telefonicznym - nr tel. 509 180 804
  • Oferent winien posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia prac rozbiórkowych materiałów zawierających azbest
  • Zatrudnienie kierownika budowy leży po stronie Wykonawcy

  14.01.2015

  WYBÓR OFERTY

  PROTOKÓŁ

  Komisja w składzie:
  1. Jan Tkaczuk
  2. Jerzy Janio
  3. Tomasz Kloze

  dokonała przeglądu ofert dotyczących dostawy oleju do kotłowni olejowej.

  Wpłynęły 4 oferty

  Oferta nr 1
  LUNA - 0,95

  Oferta nr 2
  PETROJET - 0,96

  Oferta nr 3
  Batorki - 0,95

  Oferta nr 4
  Kwiatkowski - 0,97

  Wszystkie oferty spełniają wymogi formalne.
  Oferta Nr 1 i Nr 3 mają taki sam najniższy współczynnik cenowy 0,95.
  W związku z powyższym komisja proponuje dogrywkę dotyczącą współczynnika cenowego i pomiędzy firmą Nr 1 i Nr 3 .

  14.01.2015

  WYBÓR OFERTY

  PROTOKÓŁ

  W dniu 20.10.2014 r. komisja w składzie:
  1. Jerzy Janio
  2. Jan Tkaczuk
  3. Grażyna Zamolska

  dokonała przeglądu ofert na rozbiórkę hali sportowej wraz z utylizacją płyt azbestowych, stanowiących element ścian oraz uporządkowaniem terenu, w zamian za uzyskane materiały rozbiórkowe w Pabianicach przy ul.Grota - Roweckiego 3.

  Komisja stwierdza, iż wpłynęło dziewięć ofert :

  Oferta nr 1
  PPHU MAR-POL Marian Gawrysiak 91-864 Łód¼ ul.Mimozy 16
  oferta bez żadnej dopłaty czy opłaty

  Oferta nr 2
  PPHU "ZYS" Łukasz Bialik 95-020 Andrespol ul.Rokiciñska 147 a
  oferta bez żadnej dopłaty czy opłaty

  Oferta nr 3
  PHU "TOM" Tomasz Szitenhelm 83-130 Pelpin ul. Plac Cukrowni 6
  oferta bez żadnej dopłaty czy opłaty

  Oferta nr 4
  PHU "MAG-MAR" 95-200 Pabianice ul.Łaska 78 a
  oferta bez żadnej dopłaty czy opłaty

  Oferta nr 5
  Zakład Usług Budowlanych "CONCRET" Wojciech Kañka 62-650 Kłodowa ul. Traktorowa 6
  oferta z dopłatą dla MOSIR 7.900 zł. brutto

  Oferta nr 6
  MART - STAL Krzysztof Wrzesiñski 95-082 Dobroñ ul. Cisowa 1
  oferta z dopłatą dla MOSiR 300 zł. brutto

  Oferta nr 7
  ENERGOKON - PLUS Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec ul. Mierosławskiego 3
  oferta z zapłatą przez MOSIR kwoty 121.000 zł. + VAT dla Oferenta

  Oferta nr 8
  "AZET" Robert Rokiciñski 03-829 Warszawa ul. Podskarbiñska 32/34
  oferta z dopłatą dla MOSiR kwoty 20.000 zł. brutto, co zostało uzgodnione telefonicznie z Panem Robertem Rokiciñskim ( w ofercie nie było sprecyzowane kto - komu dopłaca wymienioną kwotę)

  Oferta nr 9
  "KOM-TRANS" Usługi Transportowo-Koparkowo-Budowlane Piotr Saletra 26-001 Masłów, Barcza 49
  oferta z dopłatą dla MOSiR kwoty 1.23 zł. brutto, co zostało uzgodnione telefonicznie z Panem Piotrem Saletą ( w ofercie nie było sprecyzowane kto - komu dopłaca wymienioną kwotę)

  Komisja przetargowa stwierdza, iż w przedmiotowym przetargu nie wpłynęły żadne oferty złożone po terminie składania ofert podanym w ogłoszeniu o przetargu. Komisja przetargowa stwierdza, że konkurs wygrała:

  Oferta nr 8
  "AZET" Robert Rokiciñski 03-829 Warszawa ul. Podskarbiñska 32/34
  oferta z dopłatą dla MOSiR kwoty 20.000 zł. brutto.

  15.11.2014

  KONKURS OFERT

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ogłasza konkurs ofert na dostawę oleju opałowego w ilości minimalnej 18 000 litrów , maksimum 30 000 w okresie

  od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

  do kotłowni olejowej zlokalizowanej przy ul.Grota-Roweckiego 3 w Pabianicach (Hala Tenisowa).

  Termin składania ofert do dnia: 01.12.2014 r. godz. 15.00

  otwarcie ofert dnia następnego tj. 02.12.2014 r. godz. 10.00

  Oferta winna zawierać :

  1) Cenę brutto za dostawę oleju opałowego w ilości maksymalnej 30 000 litrów przy cenie brutto za 1 000 l oleju opałowego na dzieñ 14.11.2014 2014 r. wynoszącej 3.330,84 zł.
  1a) Cena hurtowa 1000 l oleju grzewczego Ekoterm Plus publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN S.A na dzieñ 14.11.2014 r. wynosi 2.708,00 zł./ m 3 co oznacza, że cena brutto 1 000 l oleju opałowego wg PKN ORLEN S.A. wynosi 3.330,84 zł.
  1 b) Stosunek oferowanej przez Pañstwa ceny brutto 1 000 l oleju opałowego na dzieñ 14.11.2014 r. do ceny brutto 1 000 l oleju napędowego grzewczego EKOTERM Plus wg PKN ORLEN na dzieñ 14.11.2014 r. wynosi .....................
  Oferowana przez Wykonawcę cena brutto 1 000 l oleju opałowego
  Cena brutto 1 000 l oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus wg PKN ORLEN S.A. na dzieñ 14.11.2014 r.

  = ------------- =
  3.330,84

  Uwaga ! Obliczany powyżej współczynnik należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

  2) Sposób zapłaty

  3) Termin dostaw od momentu powiadomienia - nie dłuższy niż 48 godzin

  Dokumenty firmy, które należy przedstawić w ofercie:

  • Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym ofertą . Koncesja na obrót paliwami ciekłymi powinna być ważna w okresie obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy .
  • Wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania oferty.
  • Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności , wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
  • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeñ Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
  • W przypadku spółek cywilnych należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeñ Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zarówno na spółkę jak i na każdego ze wspólników .
  • Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .
  Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania jeżeli :
  - oferta co do treści spełnia wymagania określone w konkursie ofert;
  - oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie ;
  - przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający będzie kierował się wyłącznie ceną brutto za 1 000 litrów oleju opałowego podaną przez Wykonawcę w ofercie :

  cena - 100 %

  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Częścią integralną oferty jest umowa przedstawiona przez Zamawiającego w załączniku Nr 1 do konkursu ofert, zaakceptowana przez Wykonawcę .

  ZAŁĄCZNIK: WZÓR UMOWY

  18.09.2014

  OGŁOSZENIE
  MOSiR Pabianice ogłasza konkurs ofert na rozbiórkę hali sportowej wraz z utylizacją płyt azbestowych stanowiących element ścian oraz uporządkowaniem terenu, w zamian za uzyskane materiały rozbiórkowe,

  Termin składania ofert do dnia 17.10.2014 - UWAGA! zmiana terminu!

  Dane budynku (hali):

  • Połozenie - Pabianice, ul.Grota Roweckiego 3
  • Budynek podłużny jednonawowy
  • Dach dwuspadowy, poszycie z blachy kryty papą
  • Wymiary: długość - 62 m, szerokość -18,5m, wysokość - 8,38 m w linii okapu - 7,53 m
  • Elementy konstrukcyjne stalowe ok. 38500 kg, pozostała stal ok. 8000 kg.
  • Płyty azbestowe 120 cm x 300 cm. Razem 780 m?, waga ok, 13,5 t
  • Parkiet w przybliżeniu 1100 m
  • Gruz ok 360 mm


  Oględzin można dokonywać po uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 509180804

  10.01.2014

  OGŁOSZENIE
  o przetargu pisemnym nieograniczonym
  na najem od dnia 1 lutego 2014 roku na czas nieoznaczony pomieszczenia w budynku Hali Tenisowej przy ul. "Grota" Roweckiego 3 z przeznaczeniem na działalność o charakterze sportowym lub usługowym.
  Szczegóły tutaj oraz wzór umowy tutaj.

  22.11.2013

  OGŁOSZENIE
  ..o wyborze oferty na olej opałowy.
  Szczegóły tutaj.

  20.11.2013

  OGŁOSZENIE
  ..o przetargu na najem lokalu użytkowego o pow. 387 m2 wraz z wydzieloną częścią działki nr 347/19 o pow. 1.200 m2 przy ul. Bugaj 110 w Pabianicach
  Szczegóły tutaj, wzór umowy tutaj

  5.11.2013

  OGŁOSZENIE
  ..o przetargu na dostawę oleju opałowego. Szczegóły tutaj, oraz SIWZ tutaj

  17.10.2013

  OGŁOSZENIE
  Przetarg z dnia 10.10.2013 na najem lokalu użytkowego - restauracji w budynku Hotelu Włókniarz został rozstrzygnięty. Wpłynęła jedna oferta i została zaakceptowana.

  10.10.2013

  OGŁOSZENIE
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach
  ogłasza Przetarg pisemny
  na najem lokalu użytkowego - restauracji w budynku hotelu Włókniarz, ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach

  Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy przeznaczony na działalność gastronomiczną o powierzchni:
  - lokal główny : 65,25 m2
  - taras: 85,84 m2
  - zaplecze: 107,70 m2

  Szczegóły w załączniku (pdf)

  10.09.2013

  OGŁOSZENIE
  Przetarg na najem pomieszczenia przy ul. Grota Roweckiego 3 na prowadzenie małej gastronomii nie został rozstrzygnięty, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

  22.08.2013

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
  na najem na czas nieoznaczony pomieszczenia znajdującego się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach w budynku przy ul. Grota Roweckiego 3
  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności małej gastronomii.

  Termin składania ofert: 9.09.2013 do godz. 15.00,
  rozstrzygnięcie przetargu: 10.09.2013 o godz. 10.00

  Szczegóły w załączniku.
  Wzór umowy (do wglądu)

  18.07.2013

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
  na najem na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowo - magazynowego położonego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. "Grota" Roweckiego 3
  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo - usługowej

  Termin składania ofert: 29.07.2013 do godz. 16.00,
  rozstrzygnięcie przetargu: 30.07.2013 o godz. 10.00

  Szczegóły w załączniku.

  21.12.2012

  PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ Z DNIA 19 grudnia 2012

  KOMISJA PRZETARGOWA w następującym składzie:


  Przewodniczący – Janusz Tkaczuk

  Sekretarz – Katarzyna Wenne

  Członkowie –
  Agata Barden
  Tomasz Kloze
  Jerzy Janio

  zebrała się w dniu 19 grudnia o godz. 11:00 w celu dokonania oceny i otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dzierżawę kortów ziemnych wraz z urządzeniami przyległymi (tj. ścianą treningową, trybuną oraz budynkiem gospodarczym) o łącznej powierzchni 4850 m2 położonych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ulicy Bugaj 110 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w sezonie letnim, tj. miesiącach V-IX.

  Komisja Przetargowa stwierdza, iż w terminie składania ofert podanym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 19 grudnia 2012 godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

  Komisja Przetargowa stwierdza, iż w przedmiotowym przetargu nie wpłynęły żadne oferty złożone po terminie składania ofert podanym w ogłoszeniu o przetargu.

  12.12.2012

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych zlokalizowanych w Pabianicach przy ul. „Grota” Roweckiego 3 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówieñ publicznych” przeprowadzonego w trybie nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
  Szczegóły wyboru oferty tutaj.

  7.12.2012

  Protokół z wyboru ofert
  W dniu 23.11.2012 r. o godzinie 10.00 komisja ofertowa MOSiR dokonała otwarcia ofert na wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych MOSiR w Pabianicach.
  Komisja stwierdza, że wpłynęło 17 ofert w zamkniętych kopertach.
  Szczegóły wyboru oferty tutaj.

  6.12.2012

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH
  działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Pabianic
  ogłasza
  przetarg na dzierżawę kortów ziemnych wraz z urządzeniami przyległymi (tj. ścianą treningową, trybuną oraz budynkiem gospodarczym) o łącznej powierzchni 4850 m 2 położonych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej w sezonie letnim tj. w m-cach V - IX
  Szczegóły ogłoszenia w formacie .pdf tutaj.


  16.11.2012

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 444136 - 2012 data 12.11.2012 r.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Stefana "Grota" Roweckiego 3, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 0-42 212 10 57, fax. 0-42 212 10 54.
  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:
  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IIpkt II.2.
  W ogłoszeniu jest: rozpoczęcie 01.01.2014 r.
  W ogłoszeniu powinno być: rozpoczęcie 01.01.2013 r.

  12.11.2012

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych zlokalizowanych w Pabianicach przy ul Grota Roweckiego 3

  Treść ogłoszenia:  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w wersji pdf tutaj.


  26.10.2012

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 14000 EURO
  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
  na wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach


  Szczegóły ogłoszenia w formacie .pdf tutaj.


  26.03.2012

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH
  działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Pabianic
  ogłasza
  przetarg pisemny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony gruntu i pomieszczeñ garażowo – magazynowych położonych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. "Grota" Roweckiego 3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo - usługowej
  Szczegóły ogłoszenia w formacie .pdf tutaj.
  ZDJęCIA OBIEKTU:

  Kluby sportowe :