Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


"Stacja naprawy rowerów"


Zgodnie z realizacją projektu „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na terenie ośrodka Lewityn przy ul. Bugaj 110 stanęła stacja naprawy rowerów do użytku publicznego.
Kluby sportowe :