Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


"Ścieżki pieszo-rowerowe"


W dniu 4.10.2018 zakończono inwestycję pn.: „Remont, przebudowa oraz rozbudowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z rozbudową instalacji oświetleniowej i monitoringu na terenie MOSiR w Pabianicach”. Inwestycja powstała na terenie ośrodka Lewityn. Za całość odpowiedzialna była firma Larkbud Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
Kluby sportowe :