REGULAMIN OKRELAJCY ZASADY UMIESZCZANIA SZYLDW I REKLAM

WOLNYCH OD OPAT NA OGRODZENIACH I BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MOSiR PABIANICE do pobrania tutaj.
ZARZDZENIE NR 16/17 do pobrania tutaj.

Zesp Obiektw przy ul. Grota Roweckiego 3

obejmuj: boiska pikarskie, hotel Wkniarz, parkingi, tereny zielone.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTW MIEJSKIEGO ORODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3 do pobrania tutaj.

Kryta Hala Tenisowa, ul. Grota Roweckiego 3

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ HALI TENISOWEJ MIEJSKIEGO ORODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3 do pobrania tutaj.

Kryta Pywalnia, ul. Grota Roweckiego 3

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PYWALNI MIEJSKIEGO ORODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3 do pobrania tutaj.

Orodek Rekreacyjny "LEWITYN", ul. Bugaj 110

Regulamin miejsca wyznaczonego do kpieli na terenie Zespou Obiektw Sportowo-Rekreacyjnych "Lewityn" im. Wodzimierz Durajskiego w Pabianicach przy ul. Bugaj110 do pobrania tutaj.

Orodek Rekreacyjny "LEWITYN", ul. Bugaj 110

Regulamin wypoyczalni leakw na terenie Zespou Obiektw Sportowo-Rekreacyjnych "Lewityn" im. Wodzimierz Durajskiego w Pabianicach przy ul. Bugaj110 do pobrania tutaj.

Orodek Rekreacyjny "LEWITYN", ul. Bugaj 110

Regulamin dla osb korzystajcych z Zespou Obiektw Sportowo-Rekreacyjnych "Lewityn" im. Wodzimierz Durajskiego w Pabianicach przy ul. Bugaj110 do pobrania tutaj.

Sauna Hotelu Wkniarz, ul. Kiliskiego 34

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY HOTELU WKNIARZ MIEJSKIEGO ORODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH PRZY UL. BUGAJ KILISKIEGO 34 do pobrania tutaj.

Kluby sportowe :