INFORMACJA


Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: pod tym adresem
Wymagania dla dokumentw elektronicznych dostarczanych do Urzdu:

1. Dokumenty elektroniczne musz by podpisane wanym,

kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2. Akceptowalne formaty zacznikw to:

-. DOC, RTF

-. XLS

-. CSV

-. TXT

-. GIF, TIF, BMP, JPG

-. PDF

-. ZIP

3. Wielko wszystkich zacznikw doczonych do jednego formularza

(dokumentu elektronicznego) nie moe przekroczy 5MB.

4. Dokumenty lub noniki zawierajce oprogramowanie zoliwe bd

automatycznie odrzucane i nie zostan rozpatrzone.Kluby sportowe :