INFORMACJA


Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: pod tym adresem
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym,

kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2. Akceptowalne formaty załączników to:

-. DOC, RTF

-. XLS

-. CSV

-. TXT

-. GIF, TIF, BMP, JPG

-. PDF

-. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza

(dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą

automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Kluby sportowe :