INFORMACJA


"Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityn w Pabianicach"


Gmina Miejska jest beneficjentem projektu pn.:

"Turystyczne zagospodarowanie terenu rekreacyjnych Lewityn w Pabianicach", współinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020, któy ma w efekcie poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" umożliwić wykorzystanie tego miejsca do pełnienia funkcji turystycznych.

Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.

Całkowita wartośćprojektu wynosi: 4 218 000,02 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 554 804,89 zł
Kluby sportowe :