INFORMACJA


"Turystyczne zagospodarowanie terenw rekreacyjnych Lewityn w Pabianicach"


Gmina Miejska jest beneficjentem projektu pn.:

"Turystyczne zagospodarowanie terenw rekreacyjnych Lewityn w Pabianicach", wspfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa dzkiego na lata 2014-2020, ktry ma w efekcie poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenw rekreacyjnych "Lewityn" umoliwi wykorzystanie tego miejsca do penienia funkcji turystycznych.

Projekt realizowany bdzie przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.

Cakowita warto projektu wynosi: 4 218 000,02 z.

Wysoko dofinansowania ze rodkw Unii Europejskiej: 2 554 804,89 z
Kluby sportowe :