UWAGA:

Pywalnia oraz hala koszykwki
w dniach 5-6 kwietnia oraz 13 kwietnia bd nieczynne.
W dniu 4 kwietnia pywalnia czynna w godzinach 8.00 - 12.00

GODZINY PRACY PYWALNI:

Pywalnia
jest oglnodostpna w godzinach:
pn - pt: 6.30 - 8.30 oraz 15.30 - 21.30
sob: 10.00 - 18.00
niedz: 11.00 - 18.00

UWAGA!
Ostatnie wejcia na pywalni:
pn - pt: 20.15
sb - niedz.: 16.45

oraz hala koszykwki w godzinach:
pn - pt: 6.30 - 21.30
sob: 8.00 - 18.00
niedz: 10.00 - 18.00


UWAGA!
Uprzejmie informujemy naszych Klientw, e istnieje moliwo skorzystania z pywalni rwnie w nastpujcych terminach:
Poniedziaek: 14.00 - 15.30
Wtorek: 11.45 - 13.15
roda: 11.00 - 13.15
Czwartek: 9.15 - 14.45
Pitek: 11.00 - 12.30
ZAPRASZAMY!

CENNIK WEJ NA PYWALNI - wany od 2. kwietnia 2013 roku:

Wejcia indywidualne W godzinach Normalne Ulgowe
Termin Cena za pierwsz godzin (60 min.)
Poniedziaek -
- Pitek
6.30 - 8.30
15.30 - 21.30
8,00 z.
10,00 z.
7,00 z.
Sobota
Niedziela
10.00 - 18.00
11.00 - 18.00
10,00 z. 7,00 z.
Po przekroczeniu pierwszej godziny pobytu na pywalni, obowizuje dopata za kad minut wg poniszej tabeli.
Bilet normalny
Bilet ulgowy i normalny 8 z.
Instruktorski
Bilet wakacyjny
0,20 z.
0,15 z.
0,30 z.
0,10 z.
- Z biletu ulgowego korzysta mog dzieci i modzie szkolna, studenci do 26 roku ycia, osoby powyej 65 roku ycia za okazaniem wanej legitymacji lub innego stosownego dokumentu tosamoci.
- Sauna w cenie biletu
- Moliwo wynajcia caego obiektu po wczeniejszej rezerwacji w cenie 300 z. / godz.
KARNETY ABONENTOWE
Cena abonamentu Warto faktyczna Max. ilo osb do
jednorazowego wejcia
Wano karnetu
30,00 z. 35,00 z. 3 1 miesic
50,00 z. 60,00 z. 5 2 miesice
100,00 z. 120,00 z. 5 3 miesice
200,00 z. 240,00 z. 5 6 miesice
250,00 z. 250,00 z. instruktorski 2 miesice
- Wejcia karnetowe codziennie w godzinach otwarcia pywalni
- Patno za cay karnet nastpuje w momencie jego zakupu
- Kupujcy abonament, uiszcza dodatkowo kaucj w wysokoci 20 z. Kwota ta jest oddawana, gdy posiadacz abonamentu zwrci go w stanie gwarantujcym dalsze jego uytkownie i czytelno obu stron
- ilo godzin korzystania z pywalni zaley od wartoci karnetu i stawki obowizujcej w czasie korzystanie wg cenninika podstawowego
- za niewykorzystanie z zagubione karnety nie przysuguje zwrot pienidzy
- koszt za zgubienie bd zniszczenie paska kodu transponderowego wynosi 50 z.

SAUNA

ZAPRASZAMY!
Sauna (sucha) znajduje si na terenie krytej pywalni przy ulicy Grota Roweckiego 3.
Wstp w ramach biletu na pywalni (dla chccych skorzysta tylko z sauny cena jak za bilet na pywalnie.

SAUNA CZYNNA:
pon.-pt. w godz. 6.30 - 8.30 oraz 15.30 - 20.00
soboty w godz. 12.00 - 17.00
niedziele w godz. 11.00 - 17.00

Pywalnia

Amatorzy pywania maj do dyspozycji basen kryty o nastpujcych parametrach:

 • gboko - 1.40 do 4 m
 • dugo - 25 m
 • szeroko - 12.5 m

Temperatura wody w basenie utrzymywana jest na staym poziomie 29° C.

W holu pywalni rozmieszczone s suszarki do wosw. W godzinach pracy basenu mona kupi akcesoria pywackie (czepki, kostiumy, okulary, petwy) oraz spdzi czas w kawiarni.

Wynajem hali koszykwki

  Cena: 75 zł / 1 godz.

Wynajem sali tenisa stoowego

  Cena: 10 zł / 1 godz.

Bonifikata

  Kierownik obiektu w uzasadnionych przypadkach moe udzieli bonifikaty maksymalnie do 50% w stosunku do obowizujcych cen lub odstpi od pobierania opat po uzyskaniu zgody Dyrektora MOSiR.

Regulamin Pywalni MOSiR Pabianice

  1. Plywalnia jest obiektem miejskim administrowanym przez MOSiR w Pabianicach

  2. Pywalnia jest czynna w godzinach:

     w dni powszednie 7.00 - 22.00

     soboty i niedziele 7.45 - 19.00

  3. Zajcia na pywalni odbywaj si grupowo wg ustalonego rozkadu zaj w systemie grup zorganizowanych i wej indywidualnych.

  4. Zorganizowana grupa pywajca nie moe liczy wicej ni 15 uczestnikw na jedn osob prowadzc zajcia.

  5. Zajcia grup zorganizowanych mog odbywa si wycznie w obecnoci instruktora pywania i ratownika.

  6. Indywidualni uytkownicy pywalni musz posiada aktualne bilety wstpu lub karnety - dzieci do lat 7 mog przebywa wycznie pod opiek osb dorosych.

  7. Za rzeczy cenne, a w szczeglnoci: kosztownoci, pienidze, dewizy, papiery wartociowe, przedmioty majce warto naukow lub artystyczn, dziea sztuki, kamery filmowe, telefony komrkowe, zegarki, komputery, karty kredytowei patnicze dokumenty, kluczyki samochodowe - nie oddane do depozytu, pywalnia nie ponosi odpowiedzialnoci, przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

  8. Na pywalni obowizuje zachowanie porzdku, czystoci i spokoju.

  9. Na pywalni obowizuje noszenie stroju kpielowego, czepka , obuwia sportowego (klapki, trepki itp.). Obuwie zewntrzne oraz okrycie wierzchnie naley zostawi w szatni.

  10. Przed wejciem do basenu naley dokadnie umy ciao pod natryskiem.

  11. Korzystajcy z pywalni nie mog powodowa sytuacji zagraajcych bezpieczestwu.

  12. Osoby niszczce sprzt lub inne urzdzenia pywalni ponosz odpowiedzialno materialn za wyrzdzone szkody do penej wysokoci.

  13. Osoby naruszajce porzdek publiczny lub przepisy regulaminu bd usuwane z terenu pywalni.

  14. Grupy szkolne wpuszczane bd do szatni na 10 minut przed rozpoczciem zaj.

  15. Opiekunowe grup zorganizowanych odpowiedzialni s za zachowanie swoich podopiecznych w umywalniach, szatniach oraz na terenie caego basenu.

  16. Wszystkie osoby przebywajce na terenie pywalni obowizane s do podporzdkowania si nakazom ratownika dyurnego.

  17. Zakazuje si wstpu na teren pywalni osb znajdujcych si po spoyciu alkoholu.

  18. Regulamin opracowano w oparciu o Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie okrelenia warunkw bezpieczestwa osb przebywajcych w grach, pywajcych, kpicych si i uprawiajcych sporty wodne.

Fotki

kliknij na obrazku żeby zobaczyć powiększenie

Kluby sportowe :