ZARZDZENIE NR 7/16 Dyrektora Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji z dnia 08.08.2016 r.
w sprawie : lekcji nauki pywania na terenie pywalni krytej MOSiR


1

Z dniem 1 wrzenia 2016 roku wprowadzam do cennika usug pywalni nastpujce usugi :
1. bilet instruktorski do prowadzenia indywidualnych lekcji nauki pywania
2. wynajem toru pywalni do prowadzenia grupowych lekcji nauki pywania

2

Usugi skierowane s do osb posiadajcych stosowne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia lekcji nauki/doskonalenia pywania.

3

Zajcia z nauki, doskonalenia pywania lub innych specjalistycznych zaj w wodzie prowadzi mog osoby fizyczne i prawne za pisemn zgod Dyrektora Orodka.

4

Warunki uzyskania zgody na prowadzenie lekcji nauki pywania na terenie pywalni krytej MOSiR :
1. przedoenie :
- oryginaw i kopii dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje i uprawnienia
- zawiadczenie o wpisie do rejestru dziaalnoci gospodarczej, NIP, Regon
- polisy ubezpieczeniowej OC
- owiadczenia o przejciu odpowiedzialnoci z tytuu ewentualnoci zaistnienia szkody na mieniu bd osobie
- akceptacji regulaminw obowizujcych w obiekcie
2. podpisanie umowy okrelajcej warunki uprawniajce do zakupu biletu instruktorskiego
lub wynajmu toru pywalni zgodnie z obowizujcym cennikiem.
INFORMACJA WAKACYJNA!!!!

Basen w miesicu sierpniu 2016r. czynny:
PN - PT w godzinach 14:00 - 21:30
SO - ND nieczynny

Godziny otwarcia basenu zmienione z przyczyn oddelegowania ratownikw na orodek Lewityn. Za utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA !!!!

W dniu 12.06.2016r. (niedziela) rezerwacja pywalni w godzi. 16:30 - 18:00, ostatnie wejcie 15:15.

W dniu 18.06.2016r. (sobota) rezerwacja pywalni

OGOSZENIE - BUSINKA

Zatrudnimy na sezon letni (lipiec-sierpie 2016r.) na obiekcie BUSINKA Pabianice, ul. Bugaj 110 - ratownikw wodnych posiadajcych:

- Kurs pomocy przedmedycznej
- Stopie ratownika wodnego
- Inne uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym
- Przynaleno do podmiotu uprawnionego do prowadzenia ratownictwa wodnego.

Osoby zainteresowane prosimy o skadanie ofert wraz z kopiami wyej wymienionych dokumentw w sekretariacie MOSiR.


OGOSZENIE - WIELKANOC

Pywalnia w dniach 27-28.03.2013 bdzie nieczynna, w dniu 26.03.2016 czynna w godzinach 8:00 - 12:00BILETY NA BASEN DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
Bilet normalny wielodzietny w godzinach 6:30-8:30 (poniedziaek - pitek) - 6,40z/godzina
Bilet normalny wielodzietny w pozostaych godzinach pracy pywalni - 8z/godzina
Bilet ulgowy wielodzietny w godzinach pracy pywalni - 5,60/godzina

UWAGA

Klienci pywalni, ktrzy z wanych powodw nie mogli wykorzysta karty abonamentowej w terminie jej wanoci mog zgosi si do recepcji pywalni w godzinach jej pracy w celu aktywacji karty umoliwiajcej wykorzystanie pozostaych na niej rodkw.

GODZINY PRACY PYWALNI:

Pywalnia
jest oglnodostpna w godzinach:
pn - pt: 6.30 - 8.30 oraz 15.30 - 21.30
sob: 10.00 - 18.00
niedz: 11.00 - 18.00

UWAGA!
Ostatnie wejcia na pywalni:
pn - pt: 20.15
sb - niedz.: 16.45

oraz hala koszykwki w godzinach:
pn - pt: 6.30 - 21.30
sob: 8.00 - 18.00
niedz: 10.00 - 18.00


UWAGA!
Uprzejmie informujemy naszych Klientw, e istnieje moliwo skorzystania z pywalni rwnie w nastpujcych terminach:
Poniedziaek: 11.00 - 14.00
roda: 8:30.00 - 11.00
Czwartek: 11.45 - 15.30
Pitek: 14.00 - 15.30
ZAPRASZAMY!

CENNIK WEJ NA PYWALNI - wany od 1. maja 2015 roku:

Wejcia indywidualne W godzinach Normalne Ulgowe
Termin Cena za pierwsz godzin (60 min.)
Poniedziaek -
- Pitek
6.30 - 8.30
15.30 - 21.30
8,00 z.
10,00 z.
7,00 z.
Sobota
Niedziela
8.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10,00 z. 7,00 z.
Po przekroczeniu pierwszej godziny pobytu na pywalni, obowizuje dopata za kad minut wg poniszej tabeli.
Bilet normalny
Bilet ulgowy i normalny 8 z.
Instruktorski
Bilet wakacyjny
0,20 z.
0,15 z.
0,30 z.
0,10 z.
Dopata za kad minut dla rodzin wielodzietnych.
Bilet normalny wielodzietny w godzinach 6:30-8:30 (poniedziaek - pitek) - 10gr/min.
Bilet normalny wielodzietny w pozostaych godzinach pracy pywalni - 15gr/min.
Bilet ulgowy wielodzietny w godzinach pracy pywalni - 10gr/min.


- Z biletu ulgowego korzysta mog dzieci i modzie szkolna, studenci do 26 roku ycia, emeryci i rencici za okazaniem wanej legitymacji lub innego stosownego dokumentu tosamoci.
- Sauna w cenie biletu
- Moliwo wynajcia caego obiektu po wczeniejszej rezerwacji w cenie 300 z. / godz.


DODATKOWE BILETY:
- bilet instruktorski - 17z/godzina
- bilet wakacyjny - 4z/godzina - w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i modziey w godzinach 8:30-15:30 (poniedziaek-pitek)
- bilet grupowy szkolny - 5z/godzina - w godzinach 8:30-15:30 (poniedziaek-pitek)
KARNETY ABONENTOWE
Cena abonamentu Warto faktyczna Max. ilo osb do
jednorazowego wejcia
Wano karnetu
30,00 z. 35,00 z. 3 1 miesic
50,00 z. 60,00 z. 5 2 miesice
100,00 z. 120,00 z. 5 3 miesice
200,00 z. 240,00 z. 5 6 miesice
- Wejcia karnetowe codziennie w godzinach otwarcia pywalni
- Patno za cay karnet nastpuje w momencie jego zakupu
- Kupujcy abonament, uiszcza dodatkowo kaucj w wysokoci 20 z. Kwota ta jest oddawana, gdy posiadacz abonamentu zwrci go w stanie gwarantujcym dalsze jego uytkownie i czytelno obu stron
- ilo godzin korzystania z pywalni zaley od wartoci karnetu i stawki obowizujcej w czasie korzystanie wg cenninika podstawowego
- za niewykorzystanie z zagubione karnety nie przysuguje zwrot pienidzy
- koszt za zgubienie bd zniszczenie paska kodu transponderowego wynosi 50 z.

SAUNA

ZAPRASZAMY!
Sauna (sucha) znajduje si na terenie krytej pywalni przy ulicy Grota Roweckiego 3.
Wstp w ramach biletu na pywalni (dla chccych skorzysta tylko z sauny cena jak za bilet na pywalnie.

SAUNA CZYNNA:
pon.-pt. w godz. 6.30 - 8.30 oraz 15.30 - 20.00
soboty w godz. 10.00 - 17.00
niedziele w godz. 11.00 - 17.00

Pywalnia

Amatorzy pywania maj do dyspozycji basen kryty o nastpujcych parametrach:

 • gboko - 1.40 do 4 m
 • dugo - 25 m
 • szeroko - 12.5 m

Temperatura wody w basenie utrzymywana jest na staym poziomie 29° C.

W holu pywalni rozmieszczone s suszarki do wosw. W godzinach pracy basenu mona kupi akcesoria pywackie (czepki, kostiumy, okulary, petwy) oraz spdzi czas w kawiarni.

Wynajem hali koszykwki

  Cena: 75 zł / 1 godz.

Wynajem sali tenisa stoowego

  Cena: 10 zł / 1 godz.

Bonifikata

  Kierownik obiektu w uzasadnionych przypadkach moe udzieli bonifikaty maksymalnie do 50% w stosunku do obowizujcych cen lub odstpi od pobierania opat po uzyskaniu zgody Dyrektora MOSiR.

Regulamin Pywalni MOSiR Pabianice

  1. Pywalnia jest obiektem miejskim administrowanym przez MOSiR w Pabianicach

  2. Pywalnia jest czynna w godzinach:

     w dni powszednie 6.30 - 21.30

     sobota 8:00 - 18.00

     niedziela 10:00 - 18.00

  3. Zajcia na pywalni odbywaj si grupowo wg ustalonego rozkadu zaj w systemie grup zorganizowanych i wej indywidualnych.

  4. Zorganizowana grupa pywajca nie moe liczy wicej ni 15 uczestnikw na jedn osob prowadzc zajcia.

  5. Zajcia grup zorganizowanych mog odbywa si wycznie w obecnoci instruktora pywania i ratownika.

  6. Indywidualni uytkownicy pywalni musz posiada aktualne bilety wstpu lub karnety - dzieci do lat 7 mog przebywa wycznie pod opiek osb dorosych.

  7. Za rzeczy cenne, a w szczeglnoci: kosztownoci, pienidze, dewizy, papiery wartociowe, przedmioty majce warto naukow lub artystyczn, dziea sztuki, kamery filmowe, telefony komrkowe, zegarki, komputery, karty kredytowe i patnicze dokumenty, kluczyki samochodowe - nie oddane do depozytu, pywalnia nie ponosi odpowiedzialnoci, przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

  8. Na pywalni obowizuje zachowanie porzdku, czystoci i spokoju.

  9. Na pywalni obowizuje noszenie stroju kpielowego, obuwia sportowego (klapki, trepki itp.). Obuwie zewntrzne oraz okrycie wierzchnie naley zostawi w szatni.

  10. Przed wejciem do basenu naley dokadnie umy ciao pod natryskiem.

  11. Korzystajcy z pywalni nie mog powodowa sytuacji zagraajcych bezpieczestwu.

  12. Osoby niszczce sprzt lub inne urzdzenia pywalni ponosz odpowiedzialno materialn za wyrzdzone szkody do penej wysokoci.

  13. Osoby naruszajce porzdek publiczny lub przepisy regulaminu bd usuwane z terenu pywalni.

  14. Grupy szkolne wpuszczane bd do szatni na 10 minut przed rozpoczciem zaj.

  15. Opiekunowie grup zorganizowanych odpowiedzialni s za zachowanie swoich podopiecznych w umywalniach, szatniach oraz na terenie caego basenu.

  16. Wszystkie osoby przebywajce na terenie pywalni obowizane s do podporzdkowania si nakazom ratownika dyurnego.

  17. Zakazuje si wstpu na teren pywalni osb znajdujcych si po spoyciu alkoholu.

  Dyrektor MOSiR w Pabianicach

  mgr Piotr Adamski

Fotki

kliknij na obrazku żeby zobaczyć powiększenie

Kluby sportowe :