INFORMACJA

INFORMACJA

BADANIA WODY - Kryta pływalnia MOSiR w Pabianicach

16.06.2020 - Woda z niecki basenowej do pobrania tutaj.

03.06.2020 - Woda z systemu cyrkulacji niecki basenowej do pobrania tutaj.

03.06.2020 - Woda doprowadzana do pływalni - podbasenie, pomieszczenie socjalne z prysznicem, kran do pobrania tutaj.

03.06.2020 - Woda Natrysk Damski do pobrania tutaj.

05.08.2019 - Woda Natrysk 2 do pobrania tutaj.

Zbiorcza roczna ocena wody w Pływalni MOSiR w Pabianicach
Załącznik 1 Załącznik 2INFORMACJA

INFORMACJA

BADANIA WODY - Kryta pływalnia MOSiR w Pabianicach

21.02.2020 - Woda z niecki basenowej do pobrania tutaj.

03.02.2020 - Woda z systemu cyrkulacji niecki basenowej do pobrania tutaj.

10.01.2020 - Woda doprowadzana do pływalni - podbasenie, pomieszczenie socjalne z prysznicem, kran do pobrania tutaj.

05.08.2019 - Woda Natrysk 1 do pobrania tutaj.

05.08.2019 - Woda Natrysk 2 do pobrania tutaj.

Zbiorcza roczna ocena wody w Pływalni MOSiR w Pabianicach
Załącznik 1 Załącznik 2CENNIK WEJŚĆ NA PŁYWALNIĘ - ważny od 01 stycznia 2020 roku:

BILET CENA
Normalny 12 zł/godz.
Ulgowy 9 zł/godz.
Wakacyjny
(w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży)
5 zł/godz.
Grupowy szkolny 6 zł/godz.
Normalny wielodzietny i senior 10 zł/godz.
Ulgowy wielodzietny 6,50 zł/godz.
Ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych 4,50 zł/godz.
Instruktorski 25 zł/godz.
Weteran i weteran poszkodowany bilet bezpłatny

NASTĘPNA ROZPOCZĘTA MINUTA CENA
Normalny 25 gr/minutę
Ulgowy 18 gr/minutę
Wakacyjny
(w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży)
12 gr/minutę
Normalny wielodzietny i senior 19 gr/minutę
Ulgowy wielodzietny 12 gr/minutę
Ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych 10 gr/minutę
Instruktorski 42 gr/minutę

KARNET CENA
Ważny 1 miesiąc 30 zł
Ważny 2 miesiące 50 zł
Ważny 3 miesiące 100 zł
Ważny 6 miesięcy 200 zł

NASTĘPNA ROZPOCZĘTA MINUTA W KARNECIE CENA
Normalny 17 gr/minutę
Ulgowy 13 gr/minutę
Normalny wielodzietny i senior 14 gr/minutę
Ulgowy wielodzietny 9 gr/minutę
Ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych 6 gr/minutę

Z biletu ulgowego korzystać mogą :

 • dzieci
 • młodzież szkolna
 • studenci do 26 roku życia
 • emeryci i renciści


USŁUGI DODATKOWE CENA
Wynajem całej pływalni 500 zł/godz.
Wynajem hali koszykówki 90 zł/godz.
Bilety na halę koszykówki 75 zł/godz.
Wynajem sali tenisa stolowego 40 zł/godz.
Bilety na salę tenisa stołowego 12 zł/godz.
Wynajem toru pływalni 40 zł/godz. + bilet dla uczestnika

Kierownik obiektu w uzasadnionych przypadkach może udzielić bonifikaty maksymalnie o 20% w stosunku do obowiązujących cen lub odstąpić od pobrania opłat po uzyskaniu Zgody Dyrektora MOSiR.ZARZĄDZENIE NR 26/19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 29.11.2019 r.
w sprawie : cen biletów i karnetów na pływalnię i halę koszykówki


§ 1


Z dniem 01.01.2020r. wprowadzam następujące ceny biletów i karnetów na pływalnię:

Bilety
- normalny - 12 zł/godz.
- ulgowy - 9 zł/godz.
- wakacyjny - 5zł/godz.(w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży)
- grupowy szkolny - 6zł/godz.
- normalny wielodzietny i senior - 10zł/godz.
- ulgowy wielodzietny - 6,50zł/godz.
- bilet ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych - 4,50zł/godz.
- instruktorski - 25zł/godz.
- weteran i weteran poszkodowany - bilet bezpłatny

następna rozpoczęta minuta:
- bilet normalny - 25 gr/minutę
- bilet ulgowy - 18 gr/minutę
- bilet wakacyjny - 12gr/minutę
- bilet normalny wielodzietny i seniora - 19gr/minutę
- bilet ulgowy wielodzietny - 12gr/minutę
- bilet ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych - 10gr/minutę
- bilet instruktorski - 42gr/minutę

Karnety
- 30zł ważny 1 miesiąc
- 50zł ważny 2 miesiące
- 100zł ważny 3 miesiące
- 200żł ważny 6 miesięcy

Cena za minutę pobytu na pływalni w karnecie
- bilet normalny - 17gr/minutę
- bilet ulgowy - 13gr/minutę
- bilet normalny wielodzietny i seniora - 14gr/minutę
- bilet ulgowy wielodzietny - 9gr/minutę
- bilet ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych - 6gr/minutę

§ 2


Z biletu ulgowego korzystać mogą:
- dzieci
- młodzież szkolna
- studenci do 26 roku życia
- emeryci i renciści


§ 3


1. Wynajem całej pływalni - 500zł/godz.
2. Wynajem hali koszykówki - 90zł/godz.
3. Bilety na halę koszykówki -75zł/godz.
4. Wynajem Sali tenisa stołowego - 40zl/godz.
5. Bilety na salę tenisa stołowego - 12zł/godz.
6. Wynajem toru – nauka pływania - 40zł/godz. Plus bilet dla uczestnika zajęć

§ 4


Kierownik obiektu w uzasadnionych przypadkach może udzielić bonifikaty maksymalnie o 20% w stosunku do obowiązujących cen lub odstąpić od pobrania opłat po uzyskaniu Zgody Dyrektora MOSiR.

§ 5


Traci moc Zarządzenie Nr 1/19 z dnia 08.01.2019r. Dyrektora MOSiR.GODZINY PRACY PŁYWALNI:

Pływalnia jest ogólnodostępna w godzinach:

 • pn - pt: 6.30 - 8.30 oraz 15.30 - 21.30
 • sob: 10.00 - 18.00
 • niedz: 11.00 - 18.00

UWAGA!
Ostatnie wejścia na pływalnię:
pn - pt: 20.15
sb - niedz.: 16.45

oraz hala koszykówki w godzinach:
pn - pt: 6.30 - 21.30
sob: 8.00 - 18.00
niedz: 10.00 - 18.00

Dodatkowe terminy korzystania z pływalni:

Uprzejmie informujemy Naszych klientów, że istnieje możliwość korzystania z pływalni również w następujących terminach:

Poniedziałek od godziny 11:00-12:30 i od godziny 14:00
Wtorek w godzinach 11:00-14:45
Środa w godzinach 11:45-14:45
Czwartek-w godzinach 08:30-13:15 i od godziny 14:00
Piątek od godziny 11:00

INFORMACJA

dotycząca zasad korzystania z karnetów od 1 stycznia 2019 roku na pływalni krytej MOSiR.

MOSiR Pabianice uprzejmie informuje ,że z dniem 01.01.2019 roku wprowadzone zostaną nowe karnety wstępu na pływalnię.

Karnety, które utraciły ważność przed 31 grudnia 2017 roku i nie zostały przedłużone zostaną wycofane z obiegu z dniem 1 stycznia 2019 roku. Pozostałe karnety utrzymują swoją ważność do momentu wykorzystania środków na nich zgromadzonych ale nie będą już doładowywane.

Zasady zakupu i korzystania z nowo zakupionych karnetów dostępne są na stronie internetowej MOSiR oraz w recepcji pływalni.

INFORMACJA

dotycząca cen i terminów ważności Karnetów zakupionych od 1 stycznia 2019 roku.

 • -30 zł-ważny 1-miesiąc +14dni na doładowanie
 • -50 zł-ważny 2-miesiące +14dni na doładowanie
 • -100 zł-ważny 3-miesiące +14dni na doładowanie
 • -200 zł-ważny 6-miesiący +14dni na doładowanie

Po upływie 14 dni od daty zakończenia terminu ważności karnetu pozostałe na nim środki nie będą podlegać zwrotowi.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż od 1 grudnia br. wprowadził ulgę za korzystanie z pływalni dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości 50% ceny biletu ulgowego oraz zwolnienie z opłat opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy sprawują nad nimi pieczę, w czasie korzystania z pływalni.
Do powyższej ulgi upoważnia okazanie legitymacji lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka .

UWAGA !!!

W dniu 24.12.2018 pływalnia i hala koszykówki czynna od godz.6.30 do12.00 (ostatnie wejście na pływalnię 10.45)

W dniach 25.12.2018 - 26.12.2018 - pływalnia i hala koszykówki - nieczynne

W dniu 31.12.2018 pływalnia i hala koszykówki czynna od godz.6.30 do 14.00 (ostatnie wejście na pływalnię 12.45)

W dniu 01.01.2019 -pływalnia i hala koszykówki - nieczynneZARZĄDZENIE NR 7/16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 08.08.2016 r.
w sprawie : lekcji nauki pływania na terenie pływalni krytej MOSiR


§ 1

Z dniem 1 września 2016 roku wprowadzam do cennika usług pływalni następujące usługi :
1. bilet instruktorski do prowadzenia indywidualnych lekcji nauki pływania
2. wynajem toru pływalni do prowadzenia grupowych lekcji nauki pływania

§ 2

Usługi skierowane są do osób posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia lekcji nauki/doskonalenia pływania.

§ 3

Zajęcia z nauki, doskonalenia pływania lub innych specjalistycznych zajęć w wodzie prowadzić mogą osoby fizyczne i prawne za pisemną zgodą Dyrektora Ośrodka.

§ 4

Warunki uzyskania zgody na prowadzenie lekcji nauki pływania na terenie pływalni krytej MOSiR :
1. przedłożenie :
- oryginałów i kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia
- zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, NIP, Regon
- polisy ubezpieczeniowej OC
- oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności z tytułu ewentualności zaistnienia szkody na mieniu bądź osobie
- akceptacji regulaminów obowiązujących w obiekcie
2. podpisanie umowy określającej warunki uprawniające do zakupu biletu instruktorskiego
lub wynajmu toru pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem.


Do dnia 31.12.2018 r. będzie istniała mozliwość przedłużenia ważności karnetów, które utraciły ważność przed 31.12.2017 r.
Z dniem 01.01.2019 r. obowiązywac będą zasady zakupu i terminy wykorzystania karnetów, zawarte w Zarządzeniu Nr 17/17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30.08.2017 r. w sprawie cen biletów i karnetów na pływalnię i halę koszykówki.

GODZINY PRACY PŁYWALNI:

Pływalnia
jest ogólnodostępna w godzinach:
pn - pt: 6.30 - 8.30 oraz 15.30 - 21.30
sob: 10.00 - 18.00
niedz: 11.00 - 18.00

UWAGA!
Ostatnie wejścia na pływalnię:
pn - pt: 20.15
sb - niedz.: 16.45

oraz hala koszykówki w godzinach:
pn - pt: 6.30 - 21.30
sob: 8.00 - 18.00
niedz: 10.00 - 18.00


SAUNA

ZAPRASZAMY!
Sauna (sucha) znajduje się na terenie krytej pływalni przy ulicy Grota Roweckiego 3.
Wstęp w ramach biletu na pływalnię (dla chcących skorzystać tylko z sauny cena jak za bilet na pływalnie.

SAUNA CZYNNA:
pon.-pt. w godz. 6.30 - 8.30 oraz 15.30 - 20.00
soboty w godz. 10.00 - 17.00
niedziele w godz. 11.00 - 17.00

Pływalnia

Amatorzy pływania mają do dyspozycji basen kryty o następujących parametrach:

 • głębokość - 1.40 do 4 m
 • długość - 25 m
 • szerokość - 12.5 m

Temperatura wody w basenie utrzymywana jest na stałym poziomie 29° C.

W holu pływalni rozmieszczone są suszarki do włosów. W godzinach pracy basenu można kupić akcesoria pływackie (czepki, kostiumy, okulary, płetwy).

Regulamin Pływalni MOSiR Pabianice

  I. Część ogólna


  1. Pływalnia MOSiR w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 jest ogólnodostępnym obiektem Pabianic, zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

  2. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli. Godziny otwarcia pływalni podane są na tablicy ogłoszeń w holu głównym.

  Dni i godziny otwarcia pływalni podane są na tablicy ogłoszeń w holu głównym.

  3. Czas otwarcia pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od administratora pływalni (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie)

  4. W skład pływalni wchodzi: kryta pływalnia i sauna fińska.

  5. Przed wejściem na pływalnię należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.

  6. Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Pływalni odpowiadają ratownicy pływalni.

  7. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z pływalni, może skutkować usunięciem z terenu pływalni.8. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz:

   . wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

   . wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych używek

   . palenia papierosów oraz innych środków odurzających

   . wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych

   . używania sprzętu z elementami szklanymi oraz wszelkich artykułów w szklanych butelkach

   . wprowadzanie i przebywania zwierząt

   . fotografowania i filmowania bez zgody Kierownika Obiektu lub Dyrektora MOSiR

   . prowadzenia działalności zarobkowej bez zgody Dyrektora MOSiR

  9. Maksymalna dopuszczalna ilość osób przebywających jednocześnie w strefie pływalni wynosi 50 osób (42 basen, 8 sauna).

  10. Na pływalni ustala się następujące sygnały ostrzegawcze:

   . pojedynczy sygnał gwizdkiem - zwróć uwagę na ratownika

   . podwójny sygnał gwizdkiem - ostrzeżenie

   . seria krótkich gwizdków - niebezpieczeństwo

   . sygnał z tuby dźwiękowej - alarm - bezwzględne opuszczenie basenów i płyty basenowej

  11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren przebieralni i hali basenowej w okryciu wierzchnim i w butach

  12. Obiekt pływalni jest monitorowany w sposób ciągły

  13. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Pływalni.


  II. Odpłatność


  14. Opłata za korzystanie z pływalni pobierana jest z góry za 60 minut przebywania w strefie płatnej pływalni, według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż 60 minut opłata nie jest zwracana.

  15. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu aktywacji transpondera przez kasjerkę do momentu zdania transpondera i ostatecznego rozliczenia się w kasie pływalni. Strefa suszenia włosów znajduje się w strefie płatnej.

  16. Przy wyjściu za każdą przekroczoną w strefie płatnej minutę zostanie doliczona dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.


  III. Zasady korzystania z pływalni


  17. Z pływalni mogą korzystać osoby

   . posiadające ważny bilet wstępu,

   . będące uczestnikami grupy, która wykupiła czas pobytu na pływalni

  18. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz w wodzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie i posiadających wykupiony bilet wstępu, a w przypadku grup zorganizowanych za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna prawnego.

  19. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

  20. Na pływalnię zabrania się wstępu osobom:

    . nie posiadającym regulaminowego stroju kąpielowego

   . których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

   . z otwartymi ranami

   . których zachowanie stwarza zagrożenie dla otoczenia

  21. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia oraz kobiety w ciąży, powinny korzystać z pływalni i znajdujących się tam urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do aktualnego stanu zdrowia.

  22. Przed wejściem do wody uczestników kąpieli obowiązuje umycie całego ciała mydłem pod natryskiem.

  23. Obowiązującym strojem na pływalni jest: zmienione czyste obuwie basenowe, dla kobiet -jedno lub dwuczęściowy kostium kąpielowy, dla mężczyzn - kąpielówki ściśle przylegające do ciała, bez kieszeni.

  24. Zabrania się wchodzenia do wody w szortach, bermudach, kolarkach, spodenkach gimnastycznych.

  25. Dzieci nie kontrolujące potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie w specjalnych pielucho majtkach.

  26. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurnego ratownika i instruktora prowadzącego zajęcia.

  27. Uczestnikom kąpieli nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób, a w szczególności zabrania się:

    . wykonywania skoków do wody z brzegów basenu i słupków ( skoki są dozwolone wyłącznie podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem instruktorów)

    . biegania ,wpychania do wody innych użytkowników a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu

    . wszczynania fałszywych alarmów

    . pływania w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach lub innej biżuterii.

    . przebywania na płycie basenu w ubraniu wierzchnim

    . palenia papierosów, picia napojów alkoholowych oraz spożywania kanapek i innych artykułów spożywczych w tym gumy do żucia i cukierków na terenie hali basenowej.

    . hałasowania,

    . siadania na linach torowych

    . wchodzenia do wody z opatrunkami lub plastrami na ciele.

   . nurkowania ze sprzętem specjalistycznym

   . zanieczyszczania wody basenowej

    . niszczenia urządzeń i sprzętu

    . pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci nie umiejących pływać.


  IV. Zajęcia zorganizowane i pływanie rekreacyjne


  28. Pływanie rekreacyjne może odbywać się wyłącznie w obecności ratowników na torach nie objętych rezerwacją.

  29. Zajęcia zorganizowane na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów pływania i ratowników wyłącznie na torach i w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.

  30. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, wg ustalonego rozkładu zajęć.

  31. Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych określają odrębne regulaminy.

  32. Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania zarówno dla grup zorganizowanych, jak i indywidualnej nauki pływania, prowadzić może wyłącznie instruktor MOSiR lub inne osoby fizyczne i prawne, wyłącznie za pisemną zgodą dyrektora MOSiR.

  33. Instruktorzy prowadzący zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w obowiązującym stroju sportowym i czystym obuwiu basenowym.

  34. Do udziału w zajęciach zorganizowanych i indywidualnej nauki pływania, wymagane jest pisemne oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych podpisane przez pełnoletniego uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego.

  35. Wykupienie biletu wstępu na pływanie rekreacyjne jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z pływalni i znajdujących się w niej urządzeń.

  36. W czasie pływania na torze obowiązuje ruch prawostronny.

  37. Zabrania się pływania w poprzek basenu.

  38. Tory Skrajne - przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi umiejącymi pływać oraz dla osób słabo pływających.

  Tory skrajne mogą być częściowo zarezerwowane na prowadzenie indywidualnej nauki pływania.


  V. Nadzór i odpowiedzialność


  39. Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialni są ratownicy, a w przypadku zajęć zorganizowanych, imprez lub zawodów sportowych także ich prowadzący lub organizatorzy.

  40. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez Ratowników.

  41. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu Ratownikowi.

  42. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.

  43. Wszystkie przedmioty osobiste na czas pobytu na pływalni należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów pozostawionych poza szafką lub w szafce niezamkniętej MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

  44. Wszystkie przedmioty wartościowe: dokumenty, pieniądze, biżuterię, telefony ,zegarki, sprzęt elektroniczny i inne cenne przedmioty należy złożyć w depozycie.

  45. Za przedmioty wartościowe pozostawione w przebieralni lub innym miejscu niż depozyt, MOSiR. nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w kodeksie cywilnym.

  46. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się wyrządzenia szkody, a w przypadku osoby niepełnoletniej - rodzic lub opiekun prawny.

  47. Za zagubiony lub zniszczony pasek z elektronicznym transponderem obowiązuje opłata w wysokości 50 zł, którą uiszcza się w kasie.

  48. Za zagubienie numerka do szatni obowiązuje opłata w wysokości 10 zł, którą uiszcza się w kasie.

  49. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Kierownika Obiektu lub Dyrektora MOSiR.

  50. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR.

  Dyrektor MOSiR w Pabianicach

  Piotr Adamski

Wersja PDF do pobrania

Fotki

Kluby sportowe :